Skip to main content

150 let T.K.P.E.: 2. díl – Něco málo povídání o prvních lokomotivách

Lokomotivy T.K.P.E. čísla 1 až 4, 16 a 17

Lokomotivy pod čísly 1 „Ernst“ a 2 až 4 pro dopravu osobních vlaků byly vyrobeny v roce 1865 v lokomotivce Sigl ve Vídeňském Novém Městě pod výrobními čísly 434 až 437 a v roce 1974 byly dodány další dvě čísel 16 a 17 z lokomotivky Mödling. Stroje měly uspořádání náprav 1 B, vnější rám a rozvod Stephenson. Lokomotivy byly vybaveny moderními prvky tehdejší doby, jakými byly dva nesací injektory pro kotel a strojvůdcovská budka se střechou s předními výhledovými okny. Vzhledem k tehdejším rychlostem vlaků, která činila 50 km/h, postačovaly tyto stroje i na nejobtížnější úseky dráhy mezi Kropáčovou Vruticí – Chotětovem a v Praze na Vítkově. Po převzetí společností B.N.B., byly v roce 1883 označeny řadou II a inventárními čísly 1 až 6. Lokomotivy 1 až 4 byly vyřazeny již v roce 1907 a stroj číslo 6 (ex T.K.P.E. 17) byl zrušen v roce 1910 jako 123.06 K.k.St.B., tedy ještě před vznikem ČSD. K lokomotivám byly vyráběny v lokomotivkách Ringhoffer Praha-Smíchov, Sigl Vídeň a Vídeňské Nové Město tendry řady 14.

Stejné stroje si nechala postavit také B.N.B. v letech 1967 až 68 také v lokomotivce Sigl, ale přímo ve Vídni (výrobní čísla 121, 122 a 144 až 147). Po zestátnění Rakouskými státními drahami v roce 1908 byly lokomotivy označeny jako 123.01 až 06. Z nich převzali v roce 1918 nově vzniklé ČSD dva stroje a jeden z nich označili jako 232.301 (tendr byl označen řadou 309.2). Dosloužila v Kralupech nad Vltavou jako vytápěcí kotel a zrušena byla v roce 1924.

Technické údaje:
Maximální rychlost60 km/hUspořádání1 B
Rozchod1 435 mmPrázdná hmotnost29,5 t
Rozvor3 160 mmSlužební hmotnost34 t
Rozvor s tendrem10 063 mmTlak v kotli / Výkon lokomotivy9 atm / 300 kW
Průměr spřažených kol1 522 mmPočet / průměr parních válců2 / 406 mm
Průměr běžných kol1 205 mmPoloměr nejmenšího průjezdného oblouku120 m
Vyrobené lokomotivy:
Výrobce, výrobní číslo/rokPůvodní označeníB.N.B. (od roku 1883)K.k.St.B. (od roku 1908)Označení po roce 1918Zrušení
SiN, 434/1865T.K.P.E. 1 „Ernst“II.11907
SiN, 435/1865T.K.P.E. 2II.21907
SiN, 436/1865T.K.P.E. 3II.31907
SiN, 437/1865T.K.P.E. 4II.41907
Mödl, 33/1874T.K.P.E. 16II.5  ?
Mödl, 34/1874T.K.P.E. 17II.6123.06 26. 6. 1910
SiW, 121/1867B.N.B.1II.7123.011915
SiW, 122/1867B.N.B. 2II.8123.02ČSD 232.301 od 21. 10. 1924 K 161924
SiW, 144/1868B.N.B. 3II.9123.0326. 6. 1910
SiW, 145/1868B.N.B. 4II.10
SiW, 146/1868B.N.B. 5II.11123.0412. 2. 1916
SiW, 147/1868B.N.B. 6II.12123.05ČSD1921
B.N.B. čísla 1 až 6, později B.N.B. II.1 až 12, K.k.St.B. 123.01 až 06 a ČSD 232.3, stroje T.K.P.E. čísla 1 až 4, 16, 17 byly obdobné (zdroj: kresba J. Janata; Bek Jindřich a Zděnek: Encyklopedie železnice: Parní lokomotivy ČSD [1])
B.N.B. číslo 6 (Sigl Wien v.č. 147, rok 1868), později II.12, K.k.St.B. 123.05, u ČSD nepřeznačena stroje T.K.P.E. čísel 1 až 4, 16 a 17 byly obdobné) (zdroj: archiv J. Bek; Bek Jindřich a Zděnek: Encyklopedie železnice: Parní lokomotivy ČSD [1])

Něco o první lokomotivě T.K.P.E. číslo 1 „Ernst“

Zahájení pravidelného provozu dne 16. 10. 1865 na prvním úseku z Turnova přes Bakov nad Jizerou, Mladou Boleslav, Všetaty (tehdy Všetaty-Přívory), Neratovice do Kralup předcházela jízda slavnostního vlaku k otevření dráhy konaná dne 15. října 1865. V jeho čele stanula tehdy první lokomotiva vyrobená pro T.K.P.E. označená číslem 1 a jménem „Ernst“ (Arnošt), jak bylo tehdy zvykem, podle akcionáře Ernsta hraběte Waldstein-Wartenberga. Stroj byl dodán v roce 1865 pod výrobním číslem 434 z lokomotivky G. Sigl Lokomotiv-Fabrik, Wiener Neustadt. Lokomotiva měla střechu strojvůdcovské budky na rohových sloupcích a přední výhledová okna byla bez skel. V dílnách dráhy v Kralupech nad Vltavou se později během oprav budka upravila do podoby jako na ostatních strojích téže řady. Kromě běžných oprav kotle a některých opotřebovaných součástí nedošlo na lokomotivě k žádné větší modernizaci. Lokomotiva byla později převzata spolu s celou společností T.K.P.E. Českou severní drahou, kde byla označena jako II.1. Po 42 letech od svého dodání v roce 1907 vyřazena a nedočkala se tedy provozu pod hlavičkou Československých státních drah.

T.K.P.E. číslo 1 „Ernst“ (Sigl Wiener Neustadt v.č. 434, rok 1865) později B.N.B. II.1 (zdroj: Bek Jindřich: atlas lokomotiv: Historické lokomotivy)

Lokomotivy T.K.P.E. čísla 5 až 10 a 11 až 15

Pro dopravu nákladních vlaků na tratích T.K.P.E. byly v roce 1865 ve Vídeňském Novém Městě v lokomotivce Sigl vyrobeny trojspřežní lokomotivy s přívěsným tendrem označené jako čísla 5 až 10 (výrobní čísla 428 až 433). Stejný výrobce pak dodal v letech 1872 až 1873 další stroje pod čísly 11 až 15 (výrobní čísla 1093 až 1095, 1484 a 1485). Kotle lokomotiv neměly stejné parametry, ale postupem času se tyto rozdíly odstranily. Lokomotivy o uspořádání náprav C měly vnitřní rozvod Stephenson, dvojitý parní stroj a vnější rám. Stroje dosahovaly maximální rychlosti 55 km/h. Lokomotivy byly spřahovány stejně jako předchozí stroje T.K.P.E. s tendry řady 14. Když po roce 1883 připadly B.N.B., obdržely starší stroje označení III.21 až 26 a novější čísla III.39 až 43. Následně se ještě 7 lokomotiv dostalo k Rakouským státním drahám a po roce 1918 jezdily 4 stroje ještě pod hlavičkou ČSD jako řada 322.1 (viz dále).
České severní dráze byly v letech 1867 a 68 dodány lokomotivkou Sigl Vídeň shodné stroje označené jako čísla 11 až 22. Po zavedení nového číslovacího schématu u B.N.B. v roce 1883 byly označeny III.27 až 38. V roce 1908 přeznačily K.k.St.B. 18 strojů původně označených III.21 až 43 (ex B.N.B. a T.K.P.E.) na 147.01 až 18. Zbylých 5 lokomotiv bylo zrušeno. Během provozu Rakouských státních drah bylo zrušeno 9 strojů. Zbylých 9 po roce 1918 připadlo nově vzniklým ČSD a ty 7 z nich přeznačily na řadu 322.1 (322.101 až 03 pocházely od B.N.B. a 322.104 až 107 od T.K.P.E.) a jejich tendrům přidělily řadu 309.2. Lokomotivy byly nasazeny ve výtopnách Česká Lípa, Kralupy nad Vltavou a v dnes již neexistujícím depu Praha hl. n. Československé státní dráhy již s jejich dlouhodobějším provozem nepočítaly a stroje byly postupně vyřazovány, takže v letech 1925 a 26 zrušily stroje 322.101 až 04, 06 a 07. Poslední z nich 322.105 (původní T.K.P.E. 12) byla vyřazena po 67 letech služby v roce 1939 v ŘSD Praha.

Technické údaje:
Maximální rychlost55 km/hUspořádáníC
Rozchod1 435 mmPrázdná hmotnost32 t
Rozvor3 160 mmSlužební hmotnost36,3 t
Rozvor s tendrem10 155 mmTlak v kotli10 atm
Průměr spřažených kol1 260 mmPočet / průměr parních válců2 / 455 mm
Průměr běžných kolPoloměr nejmenšího průjezdného oblouku125 m
Vyrobené lokomotivy:
Výrobce, výrobní číslo/rokPůvodní označeníB.N.B. (od roku 1883)K.k.St.B. (od roku 1908)Označení po roce 1918Zrušení
SiN, 428/1865T.K.P.E. 5III.211907
SiN, 431/1865T.K.P.E. 6III.221909
SiN, 432/1865T.K.P.E. 7III.23147.0126. 1. 1911
SiN, 433/1865T.K.P.E. 8III.241909
SiN, 430/1865T.K.P.E. 9III.25147.02 19. 6. 1911
SiN, 429/1865T.K.P.E. 10III.26  1909
SiW, 119/1867B.N.B. 11III.27147.0325. 10. 1911
SiW, 123/1867B.N.B. 13III.28147.04ČSD24. 1. 1925
SiW, 124/1867B.N.B. 14III.29147.05ČSD 322.10131. 12. 1926
SiW, 136/1868B.N.B. 15III.30147.07ČSD13. 4. 1923
SiW, 137/1868B.N.B. 16III.31147.08ČSD 322.10224. 11. 1925
SiW, 138/1868B.N.B. 17III.32147.09 1910
SiW, 139/1868B.N.B. 18III.33147.10 18. 11. 1911
SiW, 140/1868B.N.B. 19III.34  1909
SiW, 141/1868B.N.B. 20III.35147.11ČSD 322.10317. 6. 1939
SiW, 142/1868B.N.B. 21III.36147.12PKP ?31. 1. 1917
SiW, 143/1868B.N.B. 22III.37147.13PKP ?28. 6. 1916
SiW, 120/1867B.N.B. 12III.38147.06 2. 9. 1912
SiN, 1093/1872T.K.P.E. 11III.39147.14ČSD 322.10431. 12. 1926
SiN, 1094/1872T.K.P.E. 12III.40147.15ČSD 322.10519. 1. 1938 / 3. 6. 1939 ?
SiN, 1095/1872T.K.P.E. 13III.41147.16ČSD 322.10624. 6. 1926
SiN, 1484/1873T.K.P.E. 14III.42147.17ČSD 322.1072. 12. 1925
SiN, 1485/1873T.K.P.E. 15III.43147.18PKP ?12. 6. 1918
T.K.P.E. čísla 6 až 10, 11 až 15 a B.N.B. čísla 11 až 22, později B.N.B. III.21 až 43, u K.k.St.B. označeny 147.01 až 18 a u ČSD 322.1 (zdroj: kresba J. Janata; Bek Jindřich a Zděnek: Encyklopedie železnice: Parní lokomotivy ČSD [1])
B.N.B. číslo 20 (Sigl Wien v.č. 141, rok 1868), později B.N.B. III.35, K.k.St.B. 147.11 a ČSD 322.103 (zdroj: archiv M. Leštinský; Motyčka Josef: Encyklopedie železnice: Parní lokomotivy ČSD [4])
B.N.B. III.29 (ex B.N.B. číslo 14, Sigl Wien v.č. 124, rok 1867), později K.k.St.B. 147.05 a ČSD 322.101 (zdroj: archiv M. Leštinský; Motyčka Josef: Encyklopedie železnice: Parní lokomotivy ČSD [4])
T.K.P.E. číslo 12 (Sigl WNs v.č. 1094, rok 1872), později B.N.B. III.40, K.k.St.B. 147.15 a ČSD 322.105 (zdroj: archiv J. Bek; Bek Jindřich a Zděnek: Encyklopedie železnice: Parní lokomotivy ČSD [1])

Jakub Čermák

spolupracovali a materiály poskytli, za což jim děkuji: Milan Čermák a Petr Turek

Použité zkratky:

 • 1 B – 1 = počet běžných předních náprav, B počet spřažených náprav (B = 2 nápravy, C = 3 nápravy)
 • atm – atmosféra
 • B.E.B. – Buschtěhrader Eisenbahn AG (Buštěhradská dráha)
 • B.C.B. – BöhmischeKomerzialbahnen (České komerciální dráhy)
 • BMB/ČMD – Böhmisch-Mährische-Bahnen/Českomoravské dráhy
 • B.N.B. – Böhmische Nordbahn Gesellschaft (Česká severní dráha)
 • ČSD – Československé státní dráhy
 • K.F.J.B. – k.k. privilegierte Kaiser-Franz-Josephs-Bahn (Dráha císaře Fran-tiška Josefa)
 • K.k.St.B. – Kaiserlich-königliche österreichische Staatsbahnen (Rakouské státní dráhy)
 • kW – kiloWatt
 • Mödl – Maschinen, Lokomotiv und Wagen Bauanstalt Mödling (Rakousko)
 • Ö.N.W.B. – Österreichische Nordwestbahn (Rakouská severozápadní dráha)
 • PKP – Polskie koleje państwowe (Polské státní dráhy)
 • ŘSD – ředitelství státní dráhy Praha
 • SiN – G. Sigl Lokomotiv-Fabrik, Wiener Neustadt (Rakousko)
 • SiW – G. Sigl Lokomotiv-Fabrik, Wien (Rakousko)
 • S.N.D.V.B. – Süd-norddeutsche Verbindungbahn (Jihoseveroněmecká spojovací dráha)
 • T.K.P.E. – Turnau – Kralup – Prager Eisenbahn (Turnovsko-kralupsko-pražská dráha)

Zdroje:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *